رپ ARMY http://rap-army.mihanblog.com 2020-07-10T11:16:58+01:00 text/html 2014-02-01T12:38:55+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود موزیک ویدئو جدید enrique iglesias و pitbull به نام I'm a freak http://rap-army.mihanblog.com/post/51 <p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;موزیک ویدئو جدید و بسیار زیبای</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong>Enrique Iglesias</strong>&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;">به همراهی</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong>Pitbull&nbsp;</strong></span><span style="font-family: Tahoma;">به نام</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong><span class="storytitle" style="font-family: tahoma, tahoma; font-size: 14px; background-image: none; color: rgb(54, 54, 54);">I’m</span>&nbsp;A Freak</strong></span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;...</span><br style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 205);">| با کیفیت عالی HD 1080 , بدون تگ تبلیغاتی سایت|</span></span></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><img alt="" src="http://07.vippatoghdll.in/Music/1392/Dey/24/Enrique%20Iglesias%20Ft%20Pitbull%20-%20I%27m%20a%20Freak.jpg" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; width: 400px; height: 400px;"></span></span></span></span></span></p><div><font color="#0000cd" face="Tahoma">در ادامه ی مطلب...</font></div> text/html 2014-01-24T05:42:26+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود اهنگ جدید علی اوج و قدر به نام rock on http://rap-army.mihanblog.com/post/49 <p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><strong>هنگ جدید و زیبای&nbsp;</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">علی اوج</span><strong>&nbsp;و&nbsp;</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">قدر&nbsp;</span><strong>به نام&nbsp;</strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Rock On</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);">| آهنگساز : امید قدر |</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><img alt="" src="http://021dl.ir/1392/Bahman/Picture/2/Ali%20Owj%20Ft%20Ghadar%20-%20Rock%20On.jpg" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 0px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; width: 400px; height: 400px;"></p><h6 style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center;">در ادامه ی مطلب&nbsp;</h6> text/html 2014-01-20T17:39:11+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود موزیک ویدئو جدید یایر بینام به نام جواب این سوالو نده http://rap-army.mihanblog.com/post/48 <p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">موزیک ویدئو جدید و فوق العاده زیبای<strong style="font-family: Tahoma;">&nbsp;</strong></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="font-family: Tahoma;">یاسر بینام</strong>&nbsp;</span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به نام</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp;<strong style="font-family: Tahoma;">جواب این سوال رو نده&nbsp;</strong></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">...<br style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 205);">| با کیفیت عالی HD 720 , بدون تگ تبلیغاتی سایت |</span></span></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><img alt="" src="http://07.vippatoghdll.in/Music/1392/Dey/29/Yaser%20Binam%20-%20Javabe%20In%20SOalo%20Nadeh.jpg" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; width: 400px; height: 450px;"></span></span></span></span></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></p> text/html 2014-01-07T12:14:34+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود اهنگ جدید حصین ابلیس به نام بن بست http://rap-army.mihanblog.com/post/47 <p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">آهنگ جدید و فوق العاده زیبای&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">حصین ابلیس&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">به نام&nbsp;</span></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">بن بست</span></span></span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;…</span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><img alt="" src="http://021dl.ir/1392/Dey/Picture/17/Ho3ein%20-%20Bonbast.jpg" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; width: 400px; height: 400px;"></p><h6 style="font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center;"><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span><font size="4">ادامه ی مطلب...</font></h6> text/html 2014-01-07T12:08:07+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود موزیک ویدئو جید ارمین 2afm به نام صدامو داری http://rap-army.mihanblog.com/post/46 <p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;">موزیک ویدئو جدید و فوق العاده زیبای</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 205);">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">آرمین ۲afm&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma;">به نام</span><span style="font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;صدامو داری</span><span style="font-family: Tahoma;">&nbsp;...</span></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><font color="#000080">برای دانلود موزیک ویدئو به بخش دانلود اهنگ های رپ(فاقد ویدئو)مراجعه کنید</font></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><img alt="" src="http://021dl.ir/1392/Dey/Picture/17/Armin%20-%20Sedamo%20Dari.jpg" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 1px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; width: 400px; height: 400px;"></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></p><div><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 0, 205);"><br></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></div> text/html 2014-01-06T16:16:17+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer نقد و بررسی موزیک ویدئو های رپ فارسی http://rap-army.mihanblog.com/post/45 این چند وقته رپرای ایرانی درون ایران و خارج ایران ویدئو های زیادی را ماهانه یا بعضی از انها سالانه تولید میکنند که معمولا با استقبال بالایی هم روبه رو میشه <div>برای همین من تصمیم گرفتم یه نقد و بررسی کوچیکی دربارشون قرار بدم</div><div>اگه شماهم نظری درباره این نقد و بررسی ها دارید روی پستم نظر بذارید</div><div>برای مشاهده به ادامه ی مطلب بروید</div> text/html 2014-01-05T13:43:27+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer تکست اهنگ علی اوج و پیام ترک به نام نفرت http://rap-army.mihanblog.com/post/43 در ادامه ی مطلب... <div><img src="http://dl.rap3da103.com/music/owjturknofrat.jpg"></div> text/html 2014-01-05T13:31:41+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer بیوگرافی eminem http://rap-army.mihanblog.com/post/42 <font size="4">ادامه ی مطلب&nbsp;</font><div><br></div><div><div><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><a href="http://rap-army.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><img src="http://www.biografi.ir/wp-content/uploads/2013/02/Snap72.jpg" alt="زندگینامه امینم Eminem Biography زندگینامه امینم Eminem Biography"></a><font size="4">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div></div> text/html 2014-01-05T06:58:48+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود موزیک ویدئو جدید عرفان و سوگند به نام یادته http://rap-army.mihanblog.com/post/41 <font size="4">ادامه مطلب...</font> <div><img src="http://rap3da.biz/music/0adbfc732b25949.jpg"></div> text/html 2014-01-05T06:36:48+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود البوم جدید بهزاد پکس به نام برج میلاد http://rap-army.mihanblog.com/post/40 <p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; background-image: none; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: none;"><strong>دانلود البوم جدید<a href="http://01.bir3da24.net/" style="font-family: tahoma, tahoma; background-image: none; color: rgb(102, 102, 102); text-decoration: none;">&nbsp;</a></strong></span>و فوق العاده زیبای<strong>&nbsp;بهزاد پکس</strong>&nbsp;به نام&nbsp;<strong>برج میلاد</strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;">ترانه سرا : بهزاد پکس ، آهنگ و تنظیم : احمد سولو</p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://rap-army.mihanblog.com/" target="_blank" title="behzad pax"><img alt="دانلود آلبوم جدید بهزاد پکس به نام برج میلاد" class="decoded" src="http://dl.bir3da24.net/Album/1392/10/Behzad%20Pax/Behzad-Pax-Borje-Milad.jpg" border="0" title="دانلود آلبوم جدید بهزاد پکس به نام برج میلاد" style="width: 468px; height: 468px;"></a></p><div>ادامه ی مطلب...</div> text/html 2014-01-04T13:14:13+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer بیوگرافی jay-z http://rap-army.mihanblog.com/post/39 <font size="3">ادامه ی مطلب...</font> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Jay-Z_%40_Shawn_%27Jay-Z%27_Carter_Foundation_Carnival_%28crop_2%29.jpg/220px-Jay-Z_%40_Shawn_%27Jay-Z%27_Carter_Foundation_Carnival_%28crop_2%29.jpg" alt="جی-زی در مراسم جشن بنیاد شاون کارتر، سپتامبر ۲۰۱۱"></div> text/html 2014-01-04T12:55:14+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer تکست اهنگ امیر تتلو به نام بذار تو حال خودم باشم http://rap-army.mihanblog.com/post/38 <font size="4">ادامه ی مطلب...</font> <div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://rap3da.biz/music/tatal-halekhodam.jpg" alt="http://rap3da.biz/music/tatal-halekhodam.jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2014-01-04T07:43:22+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer تکست اهنگ عرفان و سوگند به نام یادته http://rap-army.mihanblog.com/post/37 <font size="4">ادامه مطلب...</font> <div><img src="http://rap3da.biz/music/0adbfc732b25949.jpg"></div> text/html 2014-01-04T07:35:01+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer آهنگ جدید و بسیار زیبای Lady Gaga به همراهی Christina Aguilera به نام ِ Do What U Want http://rap-army.mihanblog.com/post/36 <div><br></div><div>&nbsp;<strong style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><font color="#000000">آهنگ جدید و بسیار زیبای&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Lady Gaga</span><font color="#000000">&nbsp;به همراهی&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Christina Aguilera</span><font color="#000000">&nbsp;به نام&nbsp;ِ&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Do What U Want</span></strong></div><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img alt="Lady Gaga ft. Christina Aguilera - Do What U Want" src="http://www.farskids436.com/timthumb.php?src=http://www.farskids436.com/wp-content/uploads/2014/01/Lady-Gaga-Do-What-U-Want-feat.-Christina-Aguilera.jpg&amp;h=400&amp;w=400&amp;z=2" style="background-color: rgb(204, 204, 204); border: 5px solid rgb(115, 115, 115); padding: 5px; max-width: 475px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; opacity: 1; margin: 5px; width: 400px; height: 400px;"></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-weight: bold; text-align: center;">&nbsp;</p> text/html 2014-01-04T07:29:02+01:00 rap-army.mihanblog.com BABAK killer دانلود اهنگ جدید رضایا به نام داره میره http://rap-army.mihanblog.com/post/35 <p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><b>دانلود اهنگ جدید</b>&nbsp;و فوق العاده زیبای&nbsp;<strong>رضایا</strong>&nbsp;به نام<strong>&nbsp;داره میره</strong></p><p style="font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://rap-army.mihanblog.com/" target="_blank" title="rezaya"><img alt="دانلود آهنگ جدید رضایا به نام داره میره" class="decoded" src="http://dl.bir3da24.net/Single/1392/10/13/Rezaya%20-%20Dare%20Mire.jpg" border="0" title="دانلود آهنگ جدید رضایا به نام داره میره" style="height: 468px; width: 468px;"></a></p><div><br></div>